PM-Photo-Collage-02c-Web širši in višji.

Rock n Roll za zmeraj - Tečaj Rock n Roll-a za začetnike

Glasba: Rock n Roll za zmeraj - Čuki

Učiteljica: Irena Petan

Pomočnika: Tara in Luka

© PLESNO MESTO d.o.o. AVTORSKE PRAVICE za vse koreografije PLESNEGA MESTA so pridržane. Koreografije lahko uporablja zgolj plačnik računa in njegovi družinski člani. Za kakršenkoli drugačen namen (vrtci, šole, druge organizirane skupine, nastopi, …) pa je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda Plesno mesto d.o.o.

Predelava koreografij ni dovoljena. Za kršenje avtorske pravice se šteje, če je uporabljen enak gibalni vzore, oz. koraki v trajanju 2 takta na istem delu glasbe.