top of page
PM-Photo-Collage-02c-Web širši in višji.

Ježek teka teka

Učiteljici: Anita Vihtelič in Tara

Plešejo: Manca Tia, Tijana, Lina, Maša in Tara

Ta koreografija je brezplačna.

© PLESNO MESTO d.o.o. AVTORSKE PRAVICE za vse koreografije PLESNEGA MESTA so pridržane. Koreografije lahko uporablja zgolj plačnik računa in njegovi družinski člani. Za kakršenkoli drugačen namen (vrtci, šole, druge organizirane skupine, nastopi, …) pa je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda Plesno mesto d.o.o.

Predelava koreografij ni dovoljena. Za kršenje avtorske pravice se šteje, če je uporabljen enak gibalni vzore, oz. koraki v trajanju 2 takta na istem delu glasbe.

Več koreografij

bottom of page