top of page
PM-Photo-Collage-02c-Web širši in višji.

Bepop - Daj se nasmej

Učiteljica: Neža

Pomočnice: Veronika, Ana in Jelena

Zapleši še z videospotom!

© PLESNO MESTO d.o.o. AVTORSKE PRAVICE za vse koreografije PLESNEGA MESTA so pridržane. Koreografije lahko uporablja zgolj plačnik računa in njegovi družinski člani. Za kakršenkoli drugačen namen (vrtci, šole, druge organizirane skupine, nastopi, …) pa je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda Plesno mesto d.o.o.

Predelava koreografij ni dovoljena. Za kršenje avtorske pravice se šteje, če je uporabljen enak gibalni vzore, oz. koraki v trajanju 2 takta na istem delu glasbe.

bottom of page